Hem Tjänster Presentation Kontakt Hem Chart Kontakt

Artiklar i Tidskriften Balans, Newsmill och Dagens Industri

Nedan följer en förteckning över artiklar som jag medverkat till att skriva i tidskriften Balans, Newsmill samt i Dagens Industri. De flesta av artiklarna är nedladdningsbara i PDF-format. Notera att artiklarna är skyddade av lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Sådant material får inte mångfaldigas, kopieras, reproduceras elektroniskt, överlåtas, säljas, överföras eller på annat sätt utnyttjas utan tillstånd av tidskriften Balans eller artikelförfattaren. Detta förbud gäller både kommersiellt och icke-kommersiellt användande. Du får dock ladda ned eller skriva ut kopior av innehållet för privat, icke-kommersiellt bruk. Du får också citera materialet i den utsträckning som följer av upphovsrättslagen, dvs. i överensstämmelse med god sed.

Artikeln "Företagsförvärv genom apport 'i den nya ekonomin' skapar problem - inte bara för revisorer", som var införd i nr 4 2001, tilldelades priset som bästa artikel i Balans utgivningsåret 2000-01. Juryns motivering var följande: "Stefan Engström gör en systematisk och saklig analys av ett för revisorer och övriga bolagsorgan centralt och aktuellt ämne. De frågeställningar som både direkt och indirekt förs fram i hans artikel förtjänar en fortsatt debatt". Du återfinner en länk till artikeln nedan.

Artikeln ”Bokföringsnämnden och rättvisande bild - Problem och motsägelser i 'K2' trots förenklingsambitioner”, publicerad i Balans nr 8-9/2009, tilldelades ett hedersomnämnande för bästa artikel i Balans utgivningsåret 2009-10. Juryns motivering var: "Stefan Engström utgår från fundamenta kring begreppen rättvisa och rättvisande när han på ett skarpsinnigt och välartikulerat sätt reder ut komplexiteten med att överflytta IFRS till svenska och dessutom till mindre och medelstora företag i Bokföringsnämndens nya K2. Författaren stärker med sitt engagemang för såväl principer som detaljer förutsättningarna för robusta och tydliga regler i ett nytt redovisningslandskap. Stefan Engström har genom åren publicerat ett stort antal välskrivna artiklar i Balans. Senaste artikeln 'Normgivningen och jämförbarheten' publicerades i Balans nr 3/2010. Stefan Engström delar generöst med sig av sin gedigna kunskap från revisionsbranschen och värjer inte för att delge läsaren sina egna synpunkter, vilket är något vi vill uppmuntra. Vi önskar att fler följde Stefan Engströms goda exempel"

Du kan här även ladda ned min son Seth Engströms gästkrönika i nr 10 2009 av Tidskriften Balans, där han medverkade med En sak är säker, jag ska inte bli revisor

Tidskriften Balans

 

Newsmill

 

Dagens Industri

 

 

 


Copyright Auditor Revisionsbyrå AB, 2009-2017